Запитання - відповіді

Місцеві податки
Хто приймає та оприлюднює рішення місцевих рад про встановлення місцевих податків та зборів?
Інна Литвин , заступник начальника Управління — начальник відділу плати за землю з юридичних осіб та місцевих податків і зборів Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної фіскальної служби України

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів відповідно до п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу в межах своїх повноважень приймають сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється у порядку, визначеному Податковим кодексом.

При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів неодмінно визначаються обов’язкові елементи, передбачені ст. 7 Податкового кодексу, а саме: платники податку, база оподаткування, об’єкт оподаткування, ставка податку, порядок обчислення податку, податковий період, строк та порядок подання звітності та сплати податку.

При встановленні податку обов’язковим є дотримання критеріїв, визначених розділом XII Податкового кодексу для відповідного місцевого податку чи збору.

Рішенням про встановлення місцевих податків та зборів можуть передбачатися податкові пільги, а також порядок їх застосування. При цьому сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.

Обов’язковим для встановлення є, зокрема, податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю) (п. 10.2 ст. 10 Податкового кодексу).

ДОВІДКОВО
У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів податки справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому випадку норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом (пп. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 Податкового кодексу).

При цьому якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Форми типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухомість затверджено постановою № 483.

Слід зазначити, що згідно зі ст. 73 Закону про місцеве самоврядування акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

На вимогу відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед органами місцевого самоврядування за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень.

Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування — за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку (ст. 77 Закону про місцеве самоврядування).

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
Закон про місцеве самоврядування — Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон № 1160 — Закон України від 11.09.2003 р. № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році»
Постанова № 483 — постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання