Запитання - відповіді

Відпустка на період проведення АТО
Працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати на період проведення АТО більше року. Чи зараховується йому цей час до стажу, що дає право на щорічну відпустку?

Відповідно до п. 18 частини першої ст. 25 Закону про відпустки за бажанням працівника в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО.

Пунктом 4 частини першої ст. 9 Закону про відпустки встановлено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основ­ну відпустку, зараховується час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 цього Закону.

Таким чином, за період перебування у відпустці без збереження заробітної плати на час проведення АТО працівник набуває право на щорічну основну відпустку.

У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічних відпусток (частина перша ст. 24 Закону про відпустки).