Запитання - відповіді

Дозвіл на артезіанську свердловину
Підприємство орендує артезіанську свердловину. Чи потрібно йому отримувати дозвіл на спецводокористування?
Діана Туганова , головний державний ревізор-інспектор відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків

Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод затверджено постановою № 963 (далі — Порядок № 963).

Відповідно до п. 2 зазначеного Порядку повноваження із державного обліку артезіанських свердловин шляхом ведення державного реєстру артезіанських свердловин делеговано Державній службі геології та надр України. При цьому до державного реєстру артезіанських свердловин включаються відомості про артезіанські свердловини, незалежно від місця розташування, на підставі даних, що містяться у паспортах артезіанських свердловин (п. 3 Порядку № 963).

Форма паспорта артезіанської свердловини, затверджена наказом № 145 (далі — паспорт), є обов’язковою для виконання всіма суб’єктами господарювання, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини.

З 2018 р. платниками рентної плати визначено первинних водокористувачів — суб’єктів господарювання незалежно від форми власності: юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичних осіб — підприємців, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів.

Первинні водокористувачі — суб’єкти господарювання, ключовою ознакою яких є наявність водозабірних споруд та відповідного обладнання для забору води (частина третя ст. 42 Водного кодексу).

Спеціальне використання природних ресурсів, у тому числі спецводокористування, передбачає закріплення об’єкта природних ресурсів шляхом надання відповідного дозволу конкретному суб’єкту для забезпечення умов провадження господарської діяльності (ст. 38 Закону № 1264), наприклад, з метою отримання економічної вигоди від господарської діяльності з постачання питної води.

Водночас спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування (ст. 49 Водного кодексу).

Водокористувачі мають право використовувати водні об’єкти на умовах оренди, умови використання яких, розмір орендної плати та строк дії договору оренди таких водних об’єктів визначаються у договорі оренди (ст. 51 цього Кодексу).

У разі надання на підставі договору оренди у тимчасове користування обладнання (свердловини) за умови збереження виду діяльності і стану цього обладнання від орендаря не вимагається отримання документа дозвільного характеру на його використання (експлуатацію) (п. 4 ст. 41 Закону № 2806).

Таким чином, орендар свердловини має право на її експлуатацію на умовах договору оренди, текст якого має містити посилання на дозвіл та паспорт такої свердловини, а також урегулювання питання щодо покладання обов’язку зі сплати рентної плати за спеціальне використання води за обсяги вилученої (використаної) підземної води.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Водний кодекс — Водний кодекс України від 06.06.95 р. № 213/95-ВР. Закон № 1264 — Закон України від 25.06.91 р. № 1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища». Закон № 2806 — Закон України від 06.09.2005 р. № 2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Закон № 2918 — Закон України від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення». Наказ № 145 — спільний наказ Мінекології України та Мінрегіонрозвитку України від 06.04.2016 р. № 145/84 «Про затвердження форми паспорта артезіанської свердловини». Порядок № 963 — Порядок державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 р. № 963

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання