Запитання - відповіді

Визначення об’єкта оподаткування
Що є об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води починаючи з 2018 р.?
Діана Туганова , головний державний ревізор-інспектор відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків

Водокористувачі — суб’єкти, які використовують (вилучають) воду з водних об’єктів із застосуванням водозабірних споруд або відповідного обладнання для забору води (частина третя ст. 42 Водного кодексу).

Отримання економічної вигоди від господарської діяльності, у тому числі й від використання води, відбувається у рамках спеціального використання природних ресурсів із закріпленням об’єкта природних ресурсів, наприклад, водного об’єкта, шляхом надання відповідного дозволу конкретному суб’єкту для забезпечення умов провадження господарської діяльності (ст. 38 Закону № 1264).

Господарська діяльність суб’єктів господарювання, що класифікується як «Забір, очищення та постачання води» (клас 36.00 Класифікації видів економічної діяльності), базується на заборі води з рік, каналів, свердловин — вилученні обсягів води з водних об’єктів на підставі отриманих дозволів на спецводокористування, у тому числі й з метою отримання економічної вигоди від виробництва питної води, яке згідно зі ст. 1 Закону № 2918 передбачає використання води, що забрана із джерела питного водопостачання, у технологічних операціях доведення якості води до вимог на питну воду.

Таким чином, з 2018 р. об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є обсяг води, що обліковується як результат технологічних операцій забору із водного об’єкта та доведення якості води до вимог, встановлених для відповідного водозабору.