Запитання - відповіді

Виправлення помилок за попередні періоди
Чи зобов’язаний платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємства, які відображені на підставі фінансових звітів, що підлягають виправленню шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року?

Відповідно до абзацу першого п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’я­зань, на підставі первинних документів, регістрів бухобліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухобліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування (п. 44.2 зазначеної статті Кодексу).

Пунктом 46.2 ст. 46 Податкового кодексу визначено, що платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 Кодексу.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до зазначеного пункту, зокрема платниками податку на прибуток, є додатком до декларації з податку на прибуток підприємства та її невід’ємною частиною.

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності визначено ПБО 6.

Згідно з п. 4 цього ПБО виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (п. 5 ПБО 6).

При складанні декларації показники фінансової звітності відображаються у рядках 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» та 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності».

Таким чином, у разі виявлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів за попередній (звітний) період, що призвели до заниження/завищення показників, відображених у рядках 01 та 02 декларації за такий звітний (податковий) період, платник податку на прибуток має право на підставі ст. 50 Податкового кодексу здійснити уточнення показників як у складі звітної (звітної нової) декларації за поточний звітний (податковий) період, так і в уточнюючій декларації.

Водночас у разі виявлення помилок у фінансовій звітності платник податків повинен подати разом з уточнюючою декларацією виправлений додаток ФЗ до декларації.

При цьому платник податків при поданні такої декларації відповідно до п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу має подати доповнен­ня до такої уточнюючої декларації, складене за довільною формою з поясненням допущених помилок, виявлених у фінансових звітах. Про цей факт платник зазначає у спеціально відведеному місці декларації.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання