Запитання - відповіді

Відображення амортизації «малоцінки»
Чи потрібно при складанні декларації та заповненні рядка 1.1.1 додатка РІ до суми, нарахованої в бухобліку амортизації, включати суму амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, оскільки буде невідповідність рядку 2515 розділу ІІІ «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати на суму амортизації?

Відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу основні засоби (далі — ОЗ) — матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6 000 грн, невиробничих ОЗ і нематеріальних активів (далі — НА)), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6 000 грн і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НПБО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу).

Пунктом 138.1 ст. 138 Податкового кодексу встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму нарахованої амортизації ОЗ або НА відповідно до НПБО або МСФЗ та зменшується на суму розрахованої амортизації ОЗ або НА відповідно до п. 138.3 цієї статті.

Згідно з пп. 138.3.1 п. 138.3 зазначеної статті розрахунок амортизації ОЗ або НА здійснюється відповідно до НПБО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14, підпунктами 138.3.2 — 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 Кодексу. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені НПБО, крім «виробничого» методу.

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пунктів 138.1 та 138.2 ст. 138 Податкового кодексу, здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ декларації:

у рядку 1.1.1 додатка РІ до декларації відоб­ражається сума нарахованої амортизації ОЗ або НА згідно з НПБО та МСФЗ;

у рядку 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації ОЗ або НА відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Отже, у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації ОЗ або НА без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.

При визначенні різниць відповідно до пунктів 138.1 та 138.2 ст. 138 Податкового кодексу враховується вся сума нарахованої у звітному періоді амортизації ОЗ та НА незалежно від того, чи включено таку амортизацію до складу витрат за правилами бухобліку.

Таким чином, значення рядка 1.1.1 додатка РІ до декларації, у якому відображається cума нарахованої амортизації ОЗ або НА відповідно до НПБО та МСФЗ, що враховується для збільшення фінансового результату до оподаткування, може не збігатися із значенням рядка 2515 розділу III «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання