Запитання - відповіді

Подання уточнюючого розрахунку
Чи можна подати уточнюючий розрахунок з податку на прибуток після уточнення Звіту про контрольовані операції протягом 2555 днів?
Валерій Ковтун , головний державний інспектор відділу

Підпунктом 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу передбачено, що платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції (далі — КО), зобов’язані подавати Звіт про контрольовані операції (далі — Звіт про КО) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

У Звіті про КО зазначається інформація про всі КО, здійснені платником податків у звітному періоді.

У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті про КО інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

новий звіт до закінчення граничного строку подання Звіту про КО за такий самий звітний період;

уточнюючий звіт у разі його подання після закінчення граничного строку для відповідного звітного періоду.

Відповідно до п. 44.3 ст. 44 Кодексу платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених п. 44.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, протягом не менш як 1095 днів (2555 днів — для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за ТЦ відповідно до ст. 39 Кодексу) з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а в разі її неподання — з передбаченого Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

Пунктом 102.1 ст. 102 Кодексу встановлено, що контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 102.2 цієї статті, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки КО відповідно до ст. 39 Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної п. 133.4 ст. 133 Кодексу, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо таку податкову декларацію було надано пізніше — за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’я­зань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (в тому числі від нарахованої пені), а спір щодо такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

У разі подання платником податку уточнюючого розрахунку до податкової декларації контролюючий орган має право визначити суму податкових зобов’язань за такою декларацією протягом 1095 днів з дня подання уточнюючого розрахунку.

Тобто термін 2555 днів встановлено для зберігання документів та проведення перевірки контролюючим органом з питання ТЦ.

При цьому згідно з пп. «а» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Кодексу, надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік з метою здійс­нення самостійного коригування відповідно до ст. 39 Кодексу у строк не пізніше 1 жовтня року, що настає за звітним.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання