Запитання - відповіді

Відповідальність за нарахування
Хто несе відповідальність за своєчасність і повноту нарахування податку за об’єкти житлової нерухомості?
Петро Ковалевський , головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на майно фізичних осіб

Контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’я­зань, передбачених Податковим кодексом або іншим законодавством, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, є контролюючий орган (пп. 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Кодексу).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості (пп. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу).

Якщо сума грошового зобов’язання розраховується контролю­ючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в порядку, встановленому Кодексом (п. 54.5 ст. 54 Кодексу).

Відповідальність за своєчасність і повноту нарахування податку на нерухомість
за об’єкти житлової нерухомості покладається на контролюючий орган