Запитання - відповіді

Нарахування пені
З якого періоду та в якому розмірі розпочинається нарахування пені, якщо фізична особа, отримавши ППР, несвоєчасно сплатила податок на нерухомість?
Петро Ковалевський , головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на майно фізичних осіб

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухомість сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення ППР (пп. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу).

При нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного контролюючим органом у випадках, не пов’язаних з проведенням податкових перевірок, розпочинається нарахування пені починаючи з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (в тому числі за період адміністративного та/або судового оскарження) (пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Кодексу).

Пеня, визначена пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 Податкового кодексу, та в інших випадках визначення пені відповідно до вимог Кодексу, коли її розмір не встановлено, нараховується за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 % річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на кожний такий день.

Для наочності у табличному вигляді наведено види порушень, які виникають у фізичної особи платника податку на нерухомість у разі несплати податку, а також відповідальність, передбачена за такі порушення.

Обов’язок
платника

Порушення

Відповідальність

Норма
Податкового кодексу

Сума штрафу (грн)

Суть порушення

Приклад порушення

Сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, протягом 60 днів з дня вручення ППР

Несплата узгодженої суми грошового зобов’язання протягом 60 днів з дня вручення ППР

Фізичній особі вручено ППР 11 квітня, така особа сплатила узгоджену суму грошового зобов’язання після граничного терміну сплати — 17 червня (тобто затримала сплату до 30 к. д.)

Штраф

Пункт 126.1 ст. 126

10 %
погашеної суми податкового боргу

Фізичній особі вручено ППР 11 квітня, така особа сплатила узгоджену суму грошового зобов’язання після граничного терміну сплати — 21 вересня (тобто затримала сплату більше ніж на 30 к. д.)

Пункт 126.1 ст. 126

20 %
погашеної суми податкового боргу

Несплата податкового зобов’язання у строки, встановлені Податковим кодексом у разі ненадіслання (невручення) ППР контролюючим органом до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком)

Фізична особа не сплати-
ла/несвоєчасно сплатила податок за умови, що контролюючий орган не надіслав (не вручив) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком), ППР з податку

Штрафні санкції не застосовуються

Пункт 126.3 ст. 126, пп. 266.10.2 п. 266.10 ст. 266

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання