Запитання - відповіді

Відображення результатів перевірки
Після проведення перевірки було здійснено донарахування податкових зобов’язань (зменшено податкові збитки). Які особливості заповнення декларації в такому випадку?
Світлана Тимощук , начальник відділу розгляду звернень Управління ­вдосконалення методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України

При виявленні за результатами документальної перевірки неправильно визначених сум доходів, витрат, амортизаційних відрахувань за даними бухобліку, які вплинули на визначення об’єкта оподаткування, і якщо контролюючий орган збільшив/зменшив податкові зобов’язання, узгоджені суми податкових зобов’язань автоматично нараховуються в інтегрованій картці платника податків. При цьому самостійні виправлення відповідно до ст. 50 Податкового кодексу збільшених/зменшених податкових зобов’я­зань з податку на прибуток за період, що перевірявся, платник не здійснює.

Якщо ж за результатами документальної перевірки збільшено/зменшено суми від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за минулі звітні роки, коригування фінансового результату до оподаткування за звітний період, який було охоплено перевіркою, не здійснюється. Таке від’ємне значення підлягає виправленню в показниках декларації в наступному звітному (податковому) періоді. В цьому випадку платник подає доповнення до декларації, передбачене п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу, з відповідним поясненням і зазначенням відповідних сум від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних років, зазначивши про цей факт в спеціально відведеному місці в дек­ларації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2660 — Закон України від 12.07.2001 р. № 2660-III «Про розвиток літакобудівної промисловості». ПБО 12 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91