Запитання - відповіді

Як відобразити донарахування податкових зобов’язань після перевірки
Після проведення перевірки було здійснено донарахування податкових зобов’язань (зменшено податкові збитки). Які особливості заповнення декларації в такому випадку?

При виявленні за результатами документальної перевірки неправильно визначених сум доходів, витрат, амортизаційних відрахувань за даними бухобліку, які вплинули на визначення об’єкта оподаткування, і якщо контролюючий орган збільшив/зменшив податкові зобов’язання, узгоджені суми податкових зобов’язань автоматично нараховуються в інтегрованій картці платника податків. При цьому самостійні виправлення відповідно до ст. 50 Податкового кодексу збільшених/зменшених податкових зобов’я­зань з податку на прибуток за період, що перевірявся, платник не здійснює.

Якщо ж за результатами документальної перевірки збільшено/зменшено суми від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за минулі звітні роки, коригування фінансового результату до оподаткування за звітний період, який було охоплено перевіркою, не здійснюється. Таке від’ємне значення підлягає виправленню в показниках декларації в наступному звітному (податковому) періоді. В цьому випадку платник подає доповнення до декларації, передбачене п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу, з відповідним поясненням і зазначенням відповідних сум від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних років, зазначивши про цей факт в спеціально відведеному місці в дек­ларації.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 2660 — Закон України від 12.07.2001 р. № 2660-III «Про розвиток літакобудівної промисловості». ПБО 12 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91