Запитання - відповіді

Якщо місце здійснення діяльності невідомо
Фізична особа — підприємець хоче перейти на спрощену систему оподаткування і здійснювати діяльність на виставках та ринках, з місцезнаходженням яких ще не визначилася. Як заповнювати у заяві про застосування спрощеної системи рядок 7 «Місце провадження господарської діяльності»?
Тетяна Федченко , заступник директора Департаменту — начальник Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України

Фізична особа — підприємець, яка самостійно виявила бажання здійснювати діяльність на спрощеній системі оподаткування, повинна дотримуватись вимог ст. 298 Податкового кодексу та зазначати в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування (далі — заява) обов’язкові відомості, у тому числі місце провадження господарської діяльності.

У разі здійснення діяльності у заздалегідь не визначених місцях (торгівля на виставках, ринках тощо) фізична особа — підприємець — платник єдиного податку у рядку 7 «Місце провадження господарської діяльності» заяви зазначає: «Торгівля на ринках України» та/або «Торгівля на виставках України» тощо.

У разі зміни місця провадження господарської діяльності (наприклад, у заяві зазначено «Торгівля на ринках України», а фізична особа — підприємець — платник єдиного податку планує здійснювати діяльність на виставках) платники єдиного податку першої і другої груп подають заяву не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни, та зазначають місце провадження господарської діяльності — «Торгівля на виставках України».

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. ДК 009:2005 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375. ДК 009:2010 — Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457