Запитання - відповіді

Нерухомість у дарунок від іншої фізичної особи
Фізична особа прийняла у дарунок нерухомість від іншої фізичної особи — резидента України, яка не є членом її сім’ї першого та другого ступенів споріднення. Чи підлягає оподаткуванню зазначена операція та чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи?

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність (п. 1 ст. 717 Цивільного кодексу).

Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню (п. 2 ст. 719 зазначеного Кодексу).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з цим розділом (пп. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Статтею 174 Податкового кодексу встановлено порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

Об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 цієї статті, зокрема об’єкти нерухомості, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розділом IV Податкового кодексу для оподаткування спадщини (п. 174.6 ст. 174 Кодексу).

Згідно з пп. 174.2.2 п. 174.2 цієї статті вартість будь-якого об’єкта спадщини/дарування, що успадковується/отримується у дарунок спадкоємцями/обдаровуваними, які не є членами сім’ї спадкодавця/дарувальника першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою 5 %, визначеною п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 174.3 ст. 174 Кодексу особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці/обдаровувані, які отримали спадщину/дарунок.

Дохід у вигляді вартості успадкованого/отриманого у дарунок нерухомого майна у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім, зокрема, спадкоємців/обдаровуваних резидентів, які отримали у спадщину/дарунок об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, а також тих резидентів, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини/дарування.

Крім того, зазначений дохід є об’єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об’єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 цього пункту (пп. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Отже, дохід у вигляді вартості прийнятого у дарунок нерухомого майна фізичною особою — резидентом, яка не є членом сім’ї дарувальника першого та другого ступенів споріднення, оподатковується пдфо (5 %) та військовим збором (1,5 %) на загальних підставах і зазначається такою особою в річній податковій декларації у разі якщо податок (збір) не було сплачено до нотаріального оформлення об’єкта дарування.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Бюджетний кодекс — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Закон про оцінку земель — Закон України від 11.12.2003 р. № 1378-1V «Про оцінку земель»