Запитання - відповіді

Промислові будівлі
Підприємство володіє будівлями, належність яких до промислових підтверджено висновком Державного науково-дослідницького інституту автоматизованих систем у будівництві згідно з ДК 018-2000. Основний вид господарської діяльності підприємства належить до КВЕД секції С «Переробна промисловість». Вищезазначені будівлі надаються в оренду іншим підприємствам для виробництва продукції. Чи є в такому випадку підприємство платником податку на нерухомість?

Платникам податку на нерухомість передбачено преференцію, яка полягає у виключенні з об’єкта оподаткування податком на нерухомість таких об’єктів, як будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств (пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу).

Таким чином, пп. «є» вищезазначеного підпункту як елемент державної підтримки промислового виробництва передбачає виключення з об’єкта оподаткування податком на нерухомість об’єктів нерухомості промислових підприємств, що беруть участь у господарській діяльності власника об’єктів нерухомості як виробничі одиниці.

При цьому оскільки надання в оренду будівель промисловості не передбачає використання власником об’єкта нерухомості як виробничої одиниці промислового підприємства у своїй господарській діяльності, то немає підстав для використання преференції, передбаченої пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Кодексу, до таких будівель промисловості.

Це означає, що у разі надання такої будівлі в оренду підприємство є платником податку на нерухомість на загальних підставах.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Конвенція 121 — Конвенція про допомоги у випадках виробничого травматизму від 08.07.64 р. Постанова № 483 — постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Наказ № 408 — наказ Мінфіну України від 10.04.2015 р. № 408 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». ДК 018-2000 — Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000, затверджений наказом Держстандарту від 17.08.2000 р. № 507