Запитання - відповіді

Послуги з видалення відходів
Підприємство має у власності об’єкт нерухомого майна — поле фільтрації, яке як місце видалення відходів призначено для надання послуг в операціях з видалення рідких відходів, зокрема, у складі стічних вод (далі — cпоруда). До споруди здійснюється скид стічних вод іншими суб’єктами господарювання. Чи є таке підприємство платником екологічного податку?

Платником екологічного податку відповідно до п. 240.1 ст. 240 Податкового кодексу є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються: скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання).

Об’єктом оподаткування екологічним податком є, зокрема, обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;
обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання

Операції з прийняття (скидання) у поверхневі водойми (наприклад, скидання рідких або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо) додатком 2 до Порядку № 1216 віднесено до операцій із видалення відходів. При цьому в межах cпоруди відбувається акумулювання (осадження) шкідливих речовин з можливими подальшими процесами утилізації, знешкодження або захоронення осадів.

Вищезазначеним Порядком передбачено, що cпоруда підлягає реєстрації як місце видалення відходів з відповідною паспортизацією об’єкта, у якому зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики і відомості про методи контро­лю та безпечної експлуатації.

Суб’єкти господарювання, що є власниками місць видалення відходів і діяльність яких пов’язана із поводженням з відходами, у тому числі з їх видаленням, зобов’язані сплачувати екологічний податок, що справляється за розміщення відходів (п. «і» ст. 17 Закону про відходи).

Отже, враховуючи вищезазначене, підприємство, яке фактично надає послуги із видалення відходів на власному полі фільтрації, при калькулюванні вартості послуг з прийняття до споруди стічних вод має враховувати й витрати на сплату ним екологічного податку за видалення відходів згідно із матеріалами паспорта місця видалення відходів та обсягів стічних вод за договором. Тобто підприємство є платником екологічного податку.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про відходи — Закон України від 05.03.98 р. № 187/98-ВР «Про відходи». Порядок № 1216 — Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 р. № 1216