Запитання - відповіді

Грошова допомога до щорічної відпустки
Державний службовець бажає використати щорічну основну відпустку частинами. Чи може він отримати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні кожної із частин щорічної відпустки?

Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати (ст. 57 Закону про держслужбу).

Статтею 59 цього Закону передбачено, що щорічні відпустки надаються державним службовцям у порядку та на умовах, визначених законодавством про працю.

Так, згідно із ст. 12 Закону про відпустки щорічну основну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна, безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. При цьому ця частина відпустки не обов’язково повинна бути першою її частиною.

Грошова допомога до щорічної основної відпустки є обов’язковою виплатою, і кошти на її виплату необхідно передбачати в кошторисі закладу. При цьому під час формування фонду оплати праці на відповідний бюджетний рік для кожного працівника передбачається одна така допомога.

Отже, у випадку поділу щорічної основ­ної відпустки на частини грошова допомога у розмірі середньомісячної заробітної плати виплачується за заявою працівника один раз на рік при наданні будь-якої з частин щорічної основної відпустки незалежно від кількості днів такої відпустки.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96 «Про відпустки». Закон про держслужбу — Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу». Порядок № 500 — Порядок надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 р. № 500