Запитання - відповіді

Відмова в укладанні договору про добровільну участь
Особою укладено з контролюючим органом договір про одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, проте не сплачено в 10-денний термін суму ЄСВ. Згодом така особа виявила бажання знову брати участь у добровільному страхуванні. Чи правомірно контролюючий орган відмовляє такій особі в укладенні договору?
Світлана Кепіна , начальник Управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень платників податків Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України
Анжеліка Роговець , головний державний ревізор-інспектор

Порядок укладення договору врегульовано ст. 10 Закону про ЄСВ та розділом V Інструкції № 449.

Особа, яка виявила бажання брати участь у системі добровільного страхування, подає до контролюючих органів за місцем проживання, зокрема, заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або одноразову сплату у системі загально­обов’язкового державного пенсійного страхування за формою згідно з додатком 3 до Інструкції № 449.

З особою, яка подала заяву, після перевірки викладених у ній відомостей контролюючими органами у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір відповідно до типового договору, наведеного у додатку 4 до Інструкції  № 449; якщо особа бажає сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких вона не підлягала загально­обов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01.01.2004 р. по 31.12.2010 р.), з нею укладається договір за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції.

Особи, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, беруть участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату) (частина друга ст. 10 Закону про ЄСВ).

Відповідно до частини четвертої цієї статті у договорі зазначаються, зокрема:

  • строк дії договору;
  • порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він сплачується;
  • умови розірвання договору;
  • права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору.

Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

Договір є правовим документом, у якому сторони визначили свої права й обов’язки, виконання яких сторонами договору є обов’язковим.

Оскільки особою підписано договір, це свідчить про те, що вона ознайомлена та погоджується з умовами, викладеними в ньому.

Відповідно до пп. 2 п. 2.2 розділу 2 договору «Права та обов’язки Сторін» особа зобов’язана сплачувати єдиний внесок в порядку і строки, визначені цим договором та Законом про ЄСВ.

Пунктом 3.4 розділу 3 договору «Порядок одноразової сплати єдиного внеску» визначено, що одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору.

Особою не було сплачено єдиний внесок протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору, а отже, не виконано умови договору.

Згідно з п. 2 частини восьмої ст. 10 Закону про ЄСВ та п. 7.2 розділу 7 договору «Порядок розірвання договору» контролюючим органом в односторонньому порядку розривається договір з особою за невиконання його умов.

Таким чином, якщо особа виявила бажання знову брати участь у добровільному страхуванні, контролюючий орган у подальшому відмовляє в укладенні такого договору.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про держреєстрацію — Закон України  від 15.05.2003 р. № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». Закон № 1058 — Закон України  від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449. Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. Порядок № 1588 — Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України  від 09.12.2011 р. № 1588

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання