Запитання - відповіді

Оренда промислової нерухомості
Підприємство, основний вид діяльності якого — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, має у власності нерухомість (цех підготовки виробництва) у промисловій зоні міста та надає його в оренду промисловому підприємству, основний вид діяльності якого — установка та монтаж машин і устаткування для виробництва та ремонту гірничо-шахтного обладнання. Чи є підприємство-орендодавець платником податку на нерухомість?

Платниками податку на нерухомість є, зокрема, юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості (пп. 266.1.1 п. 266.1 ст. 266 Податкового кодексу.

Підпунктом «є» пп. 266.2.2 цієї статті платникам податку на нерухомість передбачено преференцію, яка полягає у виключенні з об’єктів оподаткування таких об’єктів промислових підприємств, як «будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств». Зазначені будівлі належать до класу 1251 «Будівлі промислові» ДК 018-2000.

Преференція, надана пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу, є елементом державної підтримки саме промислових підприємств.

Термін «промислове підприємство» охоплює всі підприємства, які належать до таких галузей економічної діяльності: добувна промисловість, переробна промисловість, будівництво, електроенергія, газ, водопостачання і санітарне обслуговування, транспорт, склади і служби зв’язку (пп. «с» ст. 1 Конвенції 121). Згідно з Конвенцією економічна діяльність промислових підприємств класифікується в секціях В-F КВЕД.

Якщо підприємство є промисловим у значенні КВЕД і належні йому об’єкти нерухомого майна класифікуються у класі 1251 «Будівлі промислові» ДК 018-2000 та використовуються власником для провадження задекларованого виду господарської діяльності, то на такі об’єкти нерухомості може поширюватися дія пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу щодо виключення їх з об’єктів оподаткування податком на нерухомість.

Таким чином, оскільки приміщення надається в оренду, то у підприємства виникають податкові зобов’язання з податку на нерухомість і воно має подавати декларацію за приналежні йому об’єкти нерухомості.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Конвенція 121 — Конвенція про допомоги у випадках виробничого травматизму від 08.07.64 р. Закон № 2245 — Закон України від 07.12.2017 р. № 2245-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». ДК 018-2000 — Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000, затверджений наказом Держстандарту України від 17.08.2000 р. № 507