Запитання - відповіді

Знижка при продажу ПММ
Чи допускається продаж пально-мастильних матеріалів із застосуванням РРО зі знижкою 100 % і як таку знижку відображати у касовому чеку?
Станіслав Кубрін , головний державний ревізор-інспектор
Андрій Цимбалюк , головний державний ревізор-інспектор

Відповідно до ст. 1 Закону № 5007 ціна — це виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару. Знижкою є зменшення ціни товару виробником (постачальником) під час його продажу (реалізації).

Статтею 3 Закону про РРО встановлено обов’язок суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, — із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (далі — РК).

Вимоги до форми і змісту розрахункових документів, які повинні видаватися при здійсненні розрахунків суб’єктами господарювання для підтвердження факту продажу (повернення) товарів, надання послуг, визначено Положенням № 13, у п. 3 розділу І якого зазначено, що установлені в цьому Положенні вимоги до змісту розрахункових документів визначають обов’язкові реквізити розрахункових документів. У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’яз­кових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення такий документ не прийматиметься як розрахунковий.

Крім того, п. 5 розділу І Положення № 13 передбачено, що розрахункові документи, які друкуються РРО на паперовому носії, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, визначену технічними вимогами до спеціалізованих РРО.

Таким чином, при продажу пально-мастильних матеріалів через РРО суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів із зазначенням усіх обов’язкових реквізитів, а у разі надання знижки — із зазначенням її розміру та суми, враховуючи при цьому вимоги Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про РРО — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Закон № 5007 — Закон України від 21.06.2012 р. № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення». Положення № 13 — Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом Мінфіну України від 21.01.2016 р. № 13