Запитання - відповіді

Витрати на сплату податків
Чи може фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність арбітражного керуючого, врахувати у складі витрат сплачені суми ПДФО, військового збору та ЄСВ?
Тетяна Федченко , заступник директора Департаменту — начальник Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України
Наталія Фокіна , головний державний ревізор-інспектор

Правовий порядок регулювання оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність в Україні, встановлюється Податковим кодексом.

Згідно зі ст. 67 Конституції кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження незалежної професійної діяльності (п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу).

При цьому Кодексом не передбачено переліку витрат для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

У зв’язку з цим для визначення переліку витрат, які можуть бути враховані при визначенні оподатковуваного доходу фізичною особою, яка провадить незалежну діяльність арбітражного керуючого, доцільно скористатися Узагальнюючою податковою консультацією, затвердженою наказом № 877.

Зазначеною консультацією передбачено, що до витрат фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність арбітражного керуючого, включається сплачена сума ЄСВ.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір належать до загально­обов’язкових податків та зборів, визначених ст. 9 Податкового кодексу, та не є витратами, необхідними для провадження незалежної професійної діяльності.

Отже, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність арбітражного керуючого, може врахувати у складі витрат сплачені суми ЄСВ. Водночас сплачені суми ПДФО та військового збору у складі витрат такої особи не враховуються.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція — Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР. Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 1403 — Закон України від 02.06.2016 р. № 1403-VІІІ «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів». Закон № 1404 — Закон України від 02.06.2016 р. № 1404 «Про виконавче провадження». Закон № 5076 — Закон України від 05.07.2012 р. № 5076 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Порядок № 554 — Порядок використання коштів виконавчого провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 р. № 554. Наказ № 4 — наказ Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку». Наказ № 481 — наказ Міндоходів України від 16.09.2013 р. № 481 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок її ведення». Наказ 885 — наказ Міндоходів України від 30.12.2013 р. № 885 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо переліку витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу». Наказ № 877 — наказ Міндоходів України від 30.12.2013 р. № 877 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо переліку витрат фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)». Наказ 1185 — наказ ДПС України від 24.12.2012 р. № 1185 «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів)»