Запитання - відповіді

Аліменти у звітності
Як у формі № 1ДФ відобразити суми утриманих аліментів підприємством з фактичного заробітку (доходу) працівника на підставі постанови виконавця, які перераховані на рахунок виконавчої служби для подальшої їх виплати стягувачу?
Вікторія Житинська , головний державний інспектор відділу доходів і зборів з фізичних осіб Управління адміністрування Бази знань Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України

Законом № 1404 визначено умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

У разі стягнення аліментів як частки заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи, фізичної особи — підприємця відрахування здійснюються з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови виконавця (п. 6 ст. 71 Закону № 1404).

Інструкцією № 512 визначено окремі питання організації виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Особливості виконання рішень про стягнення аліментів визначено розділом XVI цієї Інструкції.

Так, відповідно до п. 1 цього розділу виконавець розпочинає примусове виконання рішення про стягнення аліментів на підставі виконавчого документа, зазначеного у ст. 3 Закону № 1404, за заявою стягувача про примусове виконання рішення.

У заяві про примусове виконання рішення, зокрема, зазначаються відомості про спосіб перерахування стягнутих аліментних сум, реквізити рахунку, відкритого у банку або іншій фінансовій установі, для отримання аліментних сум (за наявності).

Стягнуті аліментні суми перераховуються виконавцем на зазначений стягувачем у письмовій заяві рахунок у банку або іншій фінансовій установі чи надсилаються на адресу стягувача поштовим переказом, що здійснюється за рахунок коштів виконавчого провадження (п. 2 Інструкції № 512).

Згідно з пп. 165.1.14 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються аліменти, що виплачуються платнику податку відповідно до рішення суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок (пп. «а» п. 176.2 ст. 176 Кодексу).

Відповідно до довідника ознак доходів, наведених у додатку до Порядку № 4, аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін, відображаються у формі № 1ДФ за ознакою доходу «140».

Отже, суми утриманих підприємством аліментів з фактичного заробітку (доходу) працівника на підставі постанови виконавця, які перераховані на рахунок виконавчої служби для подальшої їх виплати стягувачу, відображаються у формі № 1ДФ за ознакою доходу «140» із зазначенням реєстраційного номера облікової картки стягувача.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання