Запитання - відповіді

Заповнення алкогольної звітності
В яких одиницях виміру заповнюється звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за формою  № 2-РС (у тому числі при виробництві пива)?

Статтею 1 Закону № 481 встановлено, що до алкогольних напоїв належать продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів із вмістом спирту етилового понад 0,5 % об’ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також із вмістом спирту етилового 8,5 % об’ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом (частина третя ст. 16 Закону № 481).

Слід зауважити, що звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за формою № 2-РС (далі — звіт за формою № 2-РС) та Порядок його заповнення затверджено наказом № 49.

Звіт за формою № 2-РС складається з двох розділів (кожен розділ оформляється на окремому аркуші), зокрема розділу I «Обіг алкогольних напоїв» та розділу II «Обсяги отримання та відвантаження виноматеріалів». Розділ ІІ заповнюють виключно підприємства — виробники виноробної продукції

Порядком заповнення розділу I звіту за формою № 2-РС передбачено, зокрема, що у графі 3 «Одиниці виміру» вказуються одиниці виміру, відповідно до яких складається звіт. Дані щодо коду продукції згідно з УКТ ЗЕД 2208 (спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт) (крім виноробної продукції) вносяться до таблиці в декалітрах у перерахунку на безводний спирт (дал б. с.) та у фізичному обсязі (дал).

У розділі ІІ звіту за формою № 2-РС у графі 6 «Кількість відвантажених виноматеріалів/отриманих виноматеріалів» вказується кількість відвантажених (отриманих, у тому числі імпортованих) виноматеріалів, відповідно до яких складається звіт.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон № 481 — Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Наказ № 49 — наказ Мінфіну України від 11.02.2016 р. № 49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення»

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання