Запитання - відповіді

Нумерація касових ордерів
Як заповнювати реквізити щодо номерів у прибутковому та видатковому касових ордерах, а також у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів?
Володимир Ошкало , головний державний ревізор-інспектор

Пунктом 35 розділу III Положення № 148 передбачено, що касові документи після складання касиром звіту та його оброблення комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються у справи відповідно до номенклатури справ і зберігаються згідно із законодавством України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов’язок щодо їх зберігання.

Бланки прибуткового касового ордера (типова форма № КО-1) та видаткового касового ордера (типова форма № КО-2) визначено в додатках до Положення № 148.

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті «Прибутковий касовий ордер №     від «   »             20   року») може здійснюватися у хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця у порядку зростання з номера «1» протягом календарного місяця та закінчуватися у кінці місяця відповідним номером.

Наприклад:

01.02.2018 — № 1, № 2, № 3;

02.02.2018 — № 4, № 5, № 6;

05.02.2018 — № 7;

28.02.2018 — № 79, № 80, № 81;

01.03.2018 — № 1, № 2, № 3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті «Номер документа»).

У реквізиті «№ з/п» прибуткового та видаткового касових ордерів проставляється номер за порядком таких ордерів. При цьому зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформляються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті «№ з/п» проставляється — 1.

Для прибуткових та видаткових касових ордерів у реквізиті «№ з/п» журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (типова форма № КО-За) використовується єдина наскрізна нумерація, яка не передбачає окремої нумерації для прибуткових і видаткових касових ордерів. У колонці 3 зазначаються порядкові номери прибуткових документів, а у колонці 7 — видаткових документів.

Номери, які проставляються у колонці 3 (прибуткові документи) та у колонці 7 (видаткові документи), можуть не збігатися з нумерацією, зазначеною у реквізиті «№ з/п» вищезазначеного журналу.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання