Запитання - відповіді

Якщо покупець не реєструє РК
Як бути у випадку, коли покупцем з будь-яких причин затримано реєстрацію в ЄРПН розрахунку коригування на зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг і постачальник не може зменшити податкові зобов’язання з ПДВ?

У зазначеній ситуації постачальник може подати разом із податковою декларацією за звітний податковий період заяву із скаргою на такого покупця (додаток 8 до декларації з ПДВ, форму якої затверджено наказом № 21), в якій в графі 9 таблиці зазначити суть здійснених порушень. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону про бухоблік, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Зазначене право передбачено п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу і зберігається за платником податку протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому порушено граничні терміни реєстрації в ЄРПН.

При цьому слід зазначити, що подання зазначеної заяви не дає права постачальнику на зменшення податкових зобов’язань за такою операцією, а є лише підставою для при­з­начення документальної перевірки для ви­з­начення достовірності і повноти нарахування зобов’язань за такою операцією на підставі п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу.

Довідково

Копії первинних документів подаються платниками ПДВ до контро­люючого органу за місцем податкового обліку на паперових носіях у термін, визначений для подання податкової декларації з ПДВ.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Наказ № 21 — наказ Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість». Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.2015 р. № 1307