Запитання - відповіді

Продаж автомобіля
Підприємство — платник єдиного податку (5 %) здійснює діяльність, зазначену в Реєстрі платників єдиного податку, зокрема надає в оренду й експлуатацію власне та орендоване нерухоме і рухоме майно. У червні цього року підприємством продано вантажний автомобіль, який обліковувався на балансі у складі ОЗ. Чи зобов’язане підприємство перейти на загальну систему оподаткування у зв’язку із продажем автомобіля та чи має така операція оподатковуватися за подвійною ставкою єдиного податку?
Вікторія Попова , заступник начальника відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків Управління методологічного супроводження адміністрування податків

Умовою, за якою суб’єкт господарювання не може бути на спрощеній системі оподаткування, є обрані цим суб’єктом види діяльності, зазначені у пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу, заявлені ним при державній реєстрації.

Згідно з абзацом третім пп. 291.5.1 цього пункту не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів.

У разі здійснення видів господарської діяльності, не зазначених у Реєстрі платників єдиного податку, суб’єкти господарювання зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (абзац сьомий пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу).

Оскільки продаж транспортного засобу, який обліковувався на балансі підприємства у складі основного засобу (далі — ОЗ) та використовувався у господарській діяльності, не є обраним видом діяльності, така господарська операція не є підставою для переходу на загальну систему оподаткування.

При цьому оподаткування доходу від реалізації ОЗ здійснюється на загальних підставах за ставкою 5 %.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Постанова № 410 — постанова Нацбанку України від 13.12.2016 р. № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України». Інструкція № 492 — Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 492. ПБО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання