Запитання - відповіді

Операції з корпоративними правами
Як визначається об’єкт оподаткування та дохід юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи при здійсненні операцій з корпоративними правами?
Вікторія Попова , заступник начальника відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків Управління методологічного супроводження адміністрування податків

Підпунктом 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу поняття корпоративних прав тлумачиться як права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочність на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) такої організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Участь у формуванні статутного капіталу іншої юридичної особи, у тому числі шляхом внесення інвестиційних активів (корпоративних прав), є господарською операцією з придбання нових корпоративних прав, тобто здійсненням прямих фінансових інвестицій (пп. 14.1.81 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Визначення доходу (об’єкта оподаткування) платника єдиного податку — юридичної особи третьої групи регулюється пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу: доходом є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті.

Дохід обліковується згідно з НПБО та/або іншими нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку.

Якщо за результатом господарської операції з обміну фінансових активів (корпоративних прав) на інші корпоративні права виникає дохід згідно з ПБО 15, то цей дохід має бути включено до об’єкта оподаткування єдиним податком.

Датою отримання доходу платником єдиного податку є дата надходження коштів платнику у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу).

У разі визнання суми перевищення між оціночною вартістю корпоративних прав (визначеною засновниками), які вносяться до статутного капіталу іншого підприємства, та балансовою вартістю цих корпоративних прав доходом дата отримання цього доходу визначається згідно з НПБО та/або іншими нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку.

Відповідно до пп. 5.3 п. 5 розділу ІІ ПБО 25 дохід від реалізації фінансових інвестицій відображається у статті «Інші доходи».

Якщо кошти, отримані підприємством від операції продажу корпоративних прав, визначено у бухгалтерському обліку як дохід, то ці кошти підлягають оподаткуванню єдиним податком.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Наказ № 578 — наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».  ПБО 10 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237. ПБО 11 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290. ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193. ПБО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання