Запитання - відповіді

Зміна системи оподаткування
У юридичної особи, яка станом на 01.01.2018 р. була платником єдиного податку, протягом II кварталу двічі відбувся перерозподіл часток статутного капіталу: після першого перерозподілу 100 % статутного капіталу належало юридичній особі, яка не є платником єдиного податку, після другого перерозподілу 80 % статутного капіталу стало належати юридичній особі — платнику єдиного податку. Чи може така юридична особа перейти на спрощену систему у IV кварталі, якщо у зв’язку зі зміною статутного капіталу у ІІ кварталі підприємство на виконання норм пп. 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу у III кварталі цього року перейшло на загальну систему оподаткування?
Вікторія Попова , заступник начальника відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків Управління методологічного супроводження адміністрування податків

Не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 % (пп. 291.5.5 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу).

Юридичні особи — платники єдиного податку відповідно до частини п’ятої пп. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Кодексу зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, у разі невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, що настає за податковим (звітним) періодом, у якому відбулася зміна організаційно-правової форми.

Зважаючи на те, що у юридичної особи — платника єдиного податку у ІІ кварталі при перерозподілі статутного фонду 100 % належало юридичній особі, яка не є платником єдиного податку, то такий платник єдиного податку має перейти на сплату інших податків і зборів з першого числа ІІІ кварталу шляхом подання до контролюючого органу відповідної заяви не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку кварталу (пп. 298.2.1 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу).

Згідно зі ст. 143 Цивільного кодексу зміна розміру статутного капіталу або зміна розміру кожного учасника, у тому числі платника єдиного податку, має бути відображена у статутних документах з відповідною державною реєстрацією.

Зверніть увагу, що суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу, може здійснити перехід на спрощену систему один раз протягом календарного року (пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Кодексу).

Враховуючи те, що підприємство в поточному році вже перебуває на спрощеній системі, то після переходу з 01.07.2018 р. на загальну систему оподаткування воно не має права повернутись у цьому самому році на спрощену систему, оскільки вже скористалося своїм правом на її застосування. 

При цьому підприємство може перейти на спрощену систему з 01.01.2019 р. за умови відповідності вимогам, установленим п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Цивільний кодекс — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Наказ № 578 — наказ Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».  ПБО 10 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237. ПБО 11 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290. ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193. ПБО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання