Запитання - відповіді

Доходи нерезидента у вигляді процентів
Чи звільняються від оподаткування доходи нерезидента у вигляді процентів за позикою, яку було надано до 31.12.2016 р., якщо згідно з договором про надання позики змінюється позичальник або якщо боргові цінні папери не було погашено?

Згідно з пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу доходи нерезидентів у вигляді процентів за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам, оподатковуються за ставкою в розмірі 5 % у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів з одночасним дотриманням таких умов:

кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучено ним шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затверд­женого Кабінетом Міністрів України;

кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучено з метою надання (прямо або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту;

нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо проценти виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів включено до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу.

Водночас згідно з п. 46 підрозділу 4 розді­лу ХХ Кодексу звільняються від оподаткування доходи, які сплачені або сплачуються резидентом на користь нерезидента або уповноваженої ним особи у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, які було надано резидентам до 31.12.2016 р., якщо кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам пп. «б» пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Пунктом 46 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу не передбачено звільнення від оподаткування процентів за договорами позики або фінансового кредиту у разі зміни позикодавця або позичальника.

Отже, доходи нерезидента у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, наданими нерезидентом до 31.12.2016 р., які були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам пп. «б» пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, звільняються від оподаткування, якщо такі проценти сплачуються в межах договору про надання такої позики або фінансового кредиту нерезиденту-позикодавцю і безпосередньо резидентом-позичальником.

Водночас якщо кошти за позикою, наданою нерезидентом до 31.12.2016 р., були залучені шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі та відповідають умовам пп. «б» пп. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу, то доходи нерезидента у вигляді процентів за такою позикою звільняються від оподаткування незалежно від того, чи погашено такі боргові цінні папери.

ДОВІДКОВО
Звільнення від оподаткування процентів за договорами позики або фінансового кредиту у разі зміни позикодавця або позичальника нормами Податкового кодексу не передбачено.

Доступ до матеріалу обмежений і доступний тільки передплатникам після авторизації
Підпишіться на журнал і Ви отримаєте доступ до всіх публікацій друкованого видання