Запитання - відповіді

Складання ПН при анулюванні реєстрації
Як заповнити податкову накладну, що складається при анулюванні реєстрації платника податку за операціями з визначення податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, які не було використано в оподатковуваних операціях у межах його господарської діяльності?
Алла Кривошей , головний державний iнспектор
Тетяна Носова , головний державний інспектор відділу непрямих податків та митної справи Управління адміністрування Бази знань Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України

Відповідно до п. 184.7 ст. 184 Податкового кодексу якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку за якими було включено до складу податкового кредиту, не було використано в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника, такий платник в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи з їх звичайної ціни, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Пунктом 201.1 ст. 201 цього Кодексу визначено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’я­заний скласти податкову накладну в елект­ронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексом термін.

Згідно з п. 8 Порядку № 1307 при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладено в підпунктах 10 — 15 цього Порядку, у верхній лівій частині таких накладних у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та зазначається тип причини. Зокрема, у разі складання податкової накладної з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими було включено до складу податкового кредиту та не було використано в оподатковуваних операціях, у межах господарської діяльності зазначається тип причини — «10».

Пунктом 11 Порядку № 1307 визначено, зокрема, що у разі складання податкової накладної за операціями з визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не було нараховано податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу (для товарів/послуг, не­оборотних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015 р., — у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку було включено до складу податкового кредиту) та які не було використано в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний індивідуальний податковий номер «600000000000», а в рядку «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.).

Розділ Б податкової накладної заповнюється у такому порядку:

у графі 2

зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, на підставі яких формувався податковий кредит

у графі 4

зазначається: «грн»

у графі 10

зазначається вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7 %, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов’язань

графа 11

заповнюється виключно платниками ПДВ — сільськогосподарськими товаро­виробниками у разі здійснення ними операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених п. 161.3 ст. 161 Закону № 1877

графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 — 9, 11

не заповнюються