Запитання - відповіді

Винагорода за договором підряду
Особою в червні виконувалися роботи за договором підряду. Акт виконаних робіт підписано 30.06.2018 р., оплату за договором здійснено в липні. У таблиці 6 звіту з ЄСВ з кодом категорії застрахованої особи «26» зазначено суму винагороди за липень. Як правильно заповнити звіт з ЄСВ у цьому випадку?
Валентина Боршовська , заступник директора Департаменту інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів Пенсійного фонду України

Договір підряду має відмінності від договору про надання послуг. Послугам притаманні ознаки, які відрізняють їх від результату робіт. Послуга хоча й тісно пов’язана з виконавцем та процесом вчинення ним певних дій (здійснення певної діяльності), але не збігається із самими діями (здійсненням діяльності) виконавця, існує як окреме явище — певне нематеріальне благо, споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, не набуваючи матеріалізованого вигляду (частина перша ст. 901 Цивільного кодексу). Можна зробити висновок, що послуга існує тільки тоді, коли вона надається.

Результат виконаної підрядником роботи — це матеріалізований об’єкт, що знаходить своє втілення в індивідуально визначених речах, бо робота виконується за завданням замовника, який має право у будь-який час перевіряти її хід і якість, не втручаючись у діяльність підрядника (частина перша ст. 849 Цивільного кодексу). Матеріалізований результат знаходить своє втілення і у створенні нової речі, і у поліпшенні якості або інших властивостей вже існуючої речі.

Відносини, що виникають з договору підряду, мають певні спільні ознаки з відносинами, які виникають з трудового договору. Це пояснюється тим, що в обох випадках і підрядник, і працівник здійснюють трудову діяльність, але сама діяльність останніх є принципово різною і регулюється самостійними сферами законодавства.

Для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтво­знавців, письменників, кінематографістів) та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована (ст. 7 Закону про ЄСВ).

Зазначений порядок обчислення єдиного внеску діє незалежно від того, як саме підрядник розподіляв час на виконання робіт та коли саме фактично виконувалися роботи.

Для осіб, які, зокрема, отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць і єдиний внесок для яких нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, при формуванні таблиці 6 звіту з ЄСВ застосовується код типу нарахувань «1».

У разі якщо укладення цивільно-правового договору не відображено в таблиці 5 цього звіту, платник подає звіт за попередній період, що містить титульний аркуш (перелік таблиць звіту) з познач­кою «додаткова» і таблицю 5 зі статусом «додаткова», яка містить дані на цю застраховану особу. Звіт з позначкою «додаткова» не повинен містити таблиць 1 — 4 звіту з ЄСВ.

Нагадаємо, що відомості до таблиці 5 звіту з ЄСВ про початок і закінчення цивільно-правових відносин за договором підряду (виконання робіт) заносять відповідно до термінів, зазначених у самому договорі.

Звертаємо увагу, що у реквізиті 15 таблиці 6 звіту з ЄСВ кількість календарних днів перебування в цивільно-правових відносинах потрібно зазначати щомісяця незалежно від того, чи були нарахування.

У звіті за місяць, у якому нараховано винагороду за договором підряду, суму такої винагороди та обчисленого з неї єдиного внеску слід відображати зі щомісячною розбивкою, тобто кількома рядками. Базу нарахування єдиного внеску за кожен із місяців визначають діленням винагороди на кількість місяців, які охоплює період дії договору незалежно від того, скільки часу протягом місяця діяв договір та в які саме дні фактично здійснювалась робота.