Запитання - відповіді

Повторна реалізація товару
Чи дораховується акциз при реалізації підприємством поверненого товару (тютюнових виробів), якщо на момент реалізації ставки акцизу збільшились?
Ірина Мельник , начальник відділу методології акцизного податку Управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту методологічної та нормотворчої роботи ДФС України

Об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пп. 213.1.1 ст. 213 ПКУ).

Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, а також реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об’єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діють на дату виникнення податкових зобов’язань (п. 217.1 ст. 217 ПКУ).

Датою виникнення податкових зобов’я­зань щодо підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, за змістом п. 216.1 ст. 216 ПКУ є дата їх реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і напрямів подальшого використання таких товарів (продукції), крім випадків, зазначених у статтях 225 та 229 ПКУ.

У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизних товарів (продукції), вироблених (виготовлених) на митній території України, продавцю для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліків платник податку — продавець проводить коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулося таке повернення (п. 217.5 ст. 217 ПКУ).

Сума коригування обчислюється платником податку із застосуванням максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов’язання щодо таких товарів (продукції).

Сума коригування зазначається в декларації акцизного податку за звітний період, у якому відбулось таке повернення.

Отже, у разі повернення покупцем підакцизних товарів (продукції) з причин, не пов’язаних з усуненням недоліків чи знищенням товару (продукції), коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку не проводиться.

Доплату акцизного податку на суму різниць ставок (у разі їх зміни) при повторній реалізації підприємством поверненої якісної підакцизної продукції, з якої сплачено акцизний податок при першій її реалізації (відвантаженні), чинними нормами ПКУ не передбачено.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 481 — Закон України від 19.12.95 р. № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». Закон № 671 — Закон України від 02.12.97 р. № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні». Закон № 1393 — Закон України від 14.01.2000 р. № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції». Постанова № 50 — постанова КМУ від 24.01.2001 р. № 50 «Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції». Наказ № 1058 — наказ Мінфіну від 02.12.2016 р. № 1058 «Про затвердження Порядку взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз), Нормативів взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (експертизи), форм акта про взяття проб (зразків) товарів та висновку». Положення № 236 — Положення про Державну фіскальну службу України, затверджене постановою КМУ від 21.05.2014 р. № 236