Запитання - відповіді

Туристичний збір
Як заповнюється податкова декларація з туристичного збору у разі виправлення самостійно виявлених помилок?
Вікторія Житинська , головний державний інспектор відділу доходів і зборів з фізичних осіб Управління адміністрування Бази знань Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України

Підпунктом пп. 268.7.3 ст. 268 ПКУ встановлено, що базовий податковий (звітний) період з туристичного збору дорівнює календарному кварталу.

Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (пп. 49.18.2 ст. 49 Кодексу).

Форму податкової декларації з туристичного збору (далі — декларація) затверджено наказом № 636.

В абзаці першому п. 50.1 ст. 50 ПКУ зазначено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено (у тому числі за результатами електронної перевірки) (абзац другий п. 50.1 ст. 50 Кодексу).

У розділі ІІ декларації рядки з 4 по 9 заповнюються лише у разі подання уточню­ючої декларації, що містить виправлені показники, або у разі уточнення показників раніше поданої декларації у складі звітної або звітної нової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено платником.

Уточнююча декларація подається за кожний минулий податковий період, що уточнюється, окремо.

При цьому рядки 4 — 9 розділу ІІ декларації заповнюються таким чином:

  • у рядку 4 зазначається нарахована сума туристичного збору за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (рядок 3 декларації, що уточнюється);
  • у рядку 5 вказується уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлено помилку;
  • у рядку 6 зазначається сума туристичного збору (недоплата), яка збільшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки. Заповнюється у разі якщо рядок 5 > рядка 4. Вказується позитивне значення розрахунку рядок 5 — рядок 4;
  • у рядку 7 вказується сума збору, яка зменшує податкові зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки, заповнюється у разі якщо рядок 4 > рядка 5. Зазначається позитивне значення розрахунку рядок 4 — рядок 5;
  • сума штрафу нараховується платником самостійно. Розмір штрафу обирається відповідно до пп. «а» або «б» п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу (3 або 5 % від суми недоплати) та відображається у рядку 8;
  • сума пені нараховується платником податків самостійно відповідно до пп. 129.1.2 ст. 129 Кодексу та відображається у рядку 9.

Пунктом 46.4 ст. 46 ПКУ визначено, що у разі необхідності платник податків може подати разом з декларацією доповнення до неї, які складено за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Наказ № 636 — наказ Мінфіну від 09.07.2015 р. № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору»