Запитання - відповіді

Заповнення книги при застосуванні платіжної картки
Як фізичній особі — підприємцю, яка застосовує загальну систему оподаткування, заповнити графу 2 Книги обліку доходів і витрат у разі застосування платіжної картки?
Тетяна Федченко , заступник директора Департаменту — начальник Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України

Здійснюючи розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО. Обов’язковою умовою при цьому є роздрукування відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або застосування у випадках, передбачених Законом № 265, розрахункових книжок, зареєстрованих у встановленому порядку (п. 1 ст. 3 цього Закону).

У разі застосування електронного платіжного засобу (платіжної картки) при проведенні розрахунків з використанням платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО, касовий чек повинен додатково містити обов’язкові реквізити, передбачені п. 6 розділу ІІ Положення № 13, зокрема загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг).

Крім того, фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування та здійснює розрахункові операції в готівковій та/або безготівковій формі для подальшого переказу готівки, зобов’язана щодня друкувати на РРО фіскальні звітні чеки, в яких зазначається інформація про обсяг виконання розрахункових операцій (п. 9 ст. 3 Закону № 265). Фіскальні звітні чеки підклеюються до відповідних сторінок Книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на РРО.

Облік доходів і витрат вищезазначені фізичні особи — підприємці ведуть у Книзі обліку доходів і витрат (далі — Книга), форму та порядок ведення якої затверджено наказом № 481 (далі — Порядок № 481).

У графі 2 Книги відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема кошти, що надійшли на поточний рахунок, до каси платника податків та/або отримані готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 6 зазначеного Порядку).

Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід (п. 5 Порядку № 481).

Таким чином, у разі застосування електрон­ного платіжного засобу (платіжної картки) при проведенні розрахунків з покупцями товарів (робіт, послуг) фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, заповнює графу 2 Книги за підсумками робочого дня на підставі інформації, зазначеної у фіскальних звітних чеках.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 265 — Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг». Закон № 1105 — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Наказ № 481 — наказ Міндоходів від 16.09.2013 р. № 48 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення». Наказ № 578 — наказ Мін’юсту від 19.06.2015 р. за № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку». Наказ № 579 — наказ Мінфіну від 19.06.2015 р. № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення». Наказ № 859 — наказ Мінфіну від 02.10.2015 р. № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнен­ня податкової декларації про майновий стан і доходи». Положення № 13 — Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом Мінфіну від 21.01.2016 р. № 13. Положення № 148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148