Запитання - відповіді

Документальне підтвердження витрат нотаріуса
Якими документами нотаріус може підтвердити витрати з оплати товарів, робіт, послуг (оренди тощо) у разі надання готівки безпосередньо фізичній особі — продавцю (виконавцю робіт, послуг)?
Світлана Володимирова , начальник відділу адміністрування доходів громадян Управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України

Оподатковуваним доходом осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності (пп. 178.3 ст. 178 ПКУ).

Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (п. 44.1 ст. 44 та п. 178.6 ст. 178 ПКУ).

Узагальнюючими податковими консультаціями № 1185 та № 884 визначено необхідний перелік витрат, які можуть бути враховані приватним нотаріусом при визначенні сукупного чистого доходу.

ПКУ не містить переліку конкретних документів, що підтверджують ту чи іншу дію, пов’язану зі здійсненням витрат нотаріуса. Водночас пп. 5 п. 6 Порядку № 481 встановлено, що документами, які підтверджують понесені витрати, безпосередньо пов’язані з отриманим доходом, можуть бути платіжні доручення, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвідчують акт оплати товарів, робіт, послуг.

Первинним документом згідно із Законом про бухоблік та Положення № 88 є документ, створений у письмовій або електрон­ній формі, який містить відомості про господарську операцію.

Податковим агентом щодо ПДФО є, зокрема, самозайнята особа, яка зобов’язана нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО (18 %) до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому ст. 18 та розділом IV ПКУ (пп. 14.1.180 ст. 14 ПКУ).

Крім того, пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 передбачено, що нарахування, утримання та сплата (перерахування) ВЗ до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ за ставкою 1,5 %.

При цьому податкові агенти зобов’язані, зокрема, подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

Тобто нотаріус як податковий агент при оплаті товарів, робіт, послуг (оренди тощо) у готівковій формі іншій фізичній особі — продавцю (виконавцю робіт, послуг), що не зареєстрована як самозайнята особа, може підтвердити понесені витрати договорами та актами закупки (виконаних робіт, наданих послуг), складеними на його ім’я та фізичної особи — продавця (виконавця робіт, послуг); платіжними документами, що підтверджують факт утримання ПДФО (ВЗ) та перерахування його до бюджету; відомостями з податкового розрахунку.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Узагальнююча податкова консультація № 1185 — Узагальнююча податкова консультація, затверджена наказом ДПС України від 24.12.2012 р. № 1185 «Щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів)». Узагальнююча податкова консультація № 884 — Узагальнююча податкова консультація, затверджена наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 884 «Щодо витрат приватного нотаріуса». Порядок № 481 — Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затвердженого наказом Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481. Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88