Запитання - відповіді

Оподаткування «декретних» самозайнятих осіб
Особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, отримала допомогу по вагітності та пологах з Фонду соціального страхування України. Чи оподатковується ПДФО сума такої допомоги?
Вікторія Житинська , головний державний інспектор відділу доходів і зборів з фізичних осіб Управління адміністрування Бази знань Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України

Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом (ст. 19 Закону № 1105).

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, регламентується ст. 178 ПКУ. Так, доходи громадян, отримані протягом календарного року від провад­ження незалежної професійної діяльності, оподатковуються за ставкою 18 %. Тобто дохід у вигляді матеріального забезпечення, який виплачується фондом загально­обов’язкового державного соціального страхування, не включається до доходу особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, проте оподатковується за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податків фізичних осіб.

Натомість відомо, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, зокрема, сума допомоги по вагітності та пологах, сума страхових виплат, які отримує платник податку з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом (пп. 165.1.1 ст. 165 ПКУ). Також звільняються від оподаткування ВЗ доходи, які не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 ст. 165 ПКУ.

Таким чином, дохід, отриманий особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, у вигляді допомоги по вагітності та пологах від Фонду соціального страхування України не оподатковується ПДФО та ВЗ.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ
ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
Закон№ 1105 — Закон України від 23.09.99 р. № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Закон№ 1645 — Закон України від 06.04.2000 р. № 1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб».
Порядок№ 302 — Порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, затверджений постановою КМУ від 25.03.2015 р. № 302