Запитання - відповіді

Уточнення звітності
Підприємству необхідно подати нову звітну форму № 1ДФ щодо працівника, якого у попередньому звіті зазначено під номером запису 4. В уточнюючій формі при виключенні інформації про цього платника зазначати рядок під цим номером чи продовжувати за наступним?
Надія Філіповських , заступник начальника Управління — начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України

Уточнююча форма № 1ДФ подається на підставі інформації з попередньої поданої форми і містить інформацію лише про рядки та реквізити, які уточнюються (п. 4.4 розділу IV Порядку № 4).

Для вилучення одного помилкового рядка з попередньої введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 зазначити «1» — на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 зазначити «0» — на введення рядка.

Якщо коригування доходів проводиться щодо одного працівника, то в уточнюючій формі № 1ДФ зазначаються два рядки, один — на вилучення даних по ньому, другий — на введення. Стосовно фізичних осіб, щодо яких інформацію з доходів і податків було відображено у попередньму звіті, що уточнюється, правильно, інформація не вноситься. Уточнююча форма подається лише на тих осіб, щодо яких було допущено помилку.

У разі коли необхідно уточнити інформацію щодо всіх фізичних осіб, то аналогічно щодо цих працівників зазначаються два рядки на виключення та на введення. Номер за порядком в таких випадках не має значення, головним показником у звітності є РНОКПП.