Запитання - відповіді

ПН зареєстровано в періоді здійснення звільнених операцій: чи робити розподіл
Підприємством було придбано товари та використано їх у періоді, коли здійснювалися тільки оподатковувані ПДВ операції. Проте сума ПДВ за податковою накладною, складеною на придбання цих товарів, була включена підприємством до податкового кредиту лише після її реєстрації постачальником в ЄРПН. І це відбулося у періоді, коли підприємство вже здійснювало звільнені від оподаткування ПДВ операції. Чи застосовується норма ст. 199 ПКУ щодо пропорційного віднесення сум податку до такої податкової накладної?
Георгій Нечипоренко , головний державний інспектор
Оксана Гермаківська , головний державний інспектор

Пунктом 198.3 ПКУ передбачено, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ПКУ, протягом такого звітного періоду у зв’язку з:
придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг;
придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);
ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.
Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.
Як зазначено у п. 198.6 ст. 198 ПКУ, суми ПДВ, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними/розрахунками коригування чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 ПКУ, не відносяться до податкового кредиту. Податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати їх складення.
Суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому їх зареєстровано в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати їх складення, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод. Пунктом 199.1 ст. 199 ПКУ передбачено, що у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів у неоподатковуваних операціях.
Отже, платник податку зобов’язаний застосовувати норми ст. 199 ПКУ у разі, якщо придбані товари використовуються частково в оподатковуваних, а частково — в неоподатковуваних операціях такого платника податку.
Таким чином, якщо придбані товари були використані виключно в оподатковуваних операціях і суми ПДВ за такими операціями були включені до податкового кредиту (в ме­жах терміну, визначеного п. 198.6 ПКУ — протягом 1095 календарних днів з дати складання податкової накладної за цією операцією) у звітному (податковому) періоді, в якому платником податку здійснювалися неоподатковувані операції, то податкові зобов’язання за п. 199.1 ст. 199 ПКУ щодо таких товарів не нараховуються.