Запитання - відповіді

Програмний продукт: коли реєструватися платником ПДВ
Новостворене підприємство (загальна система оподаткування) займається розробкою програмного продукту. При цьому планується отримувати дохід більше 1 млн грн. Чи потрібно такому підприємству реєструватися платником ПДВ, якщо воно здійснює виключно діяльність з розробки програмної продукції, яка звільнена від оподаткування ПДВ?
Георгій Нечипоренко , головний державний інспектор
Оксана Гермаківська , головний державний інспектор

Нормами п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ передбачено тимчасове, з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р., звільнення від оподаткування ПДВ для операцій з постачання програмної продукції, а також операцій з програмною продукцією, плата за які не вважається роялті згідно з абзацами другим — сьомим пп. 14.1.225 ст. 14 ПКУ.

Довідково
«Якщо виконавці послуг (робіт) із розробки програмної продукції чи її компонентів не набувають права власності на таку програмну продукцію в процесі її створення, а після завершення виконання таких послуг (робіт) право власності на готову програмну продукцію (її компоненти) набуде замовник, то операції з постачання таких послуг (виконання робіт) не звільняються від оподаткування ПДВ згідно з п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ та відповідно оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за основною ставкою, оскільки звільненню від оподаткуванню ПДВ підлягають операції з постачання програмної продукції, під час яких відбувається перехід права власності на програмну продукцію від виконавця до замовника».
(ІПК від 16.05.2018 р. № 2185/6/99-99-15-03-02-15/ІПК)

Обов’язок реєстрування платником ПДВ виникає у особи, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ), крім особи, яка є платником єдиного податку першої — третьої групи (п. 181.1 ст. 181 ПКУ).

Для визначення необхідності обов’язкової реєстрації платником ПДВ при розрахунку загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, слід враховувати визначення термінів «постачання товарів» та «постачання послуг», наведені у ст. 14 ПКУ, і брати до уваги обсяги такого постачання протягом останніх 12 календарних місяців.

При цьому до загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню:

  • за основною ставкою (20%);
  • ставкою 7 %;
  • нульовою ставкою; 
  • звільнені від оподаткування ПДВ. 

Обсяг операцій з постачання, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг не включається1.
______
1Місцем постачання послуг нерезиденту, зазначених у пунктах 186.2 і 186.3 ст. 186 ПКУ, зокрема послуг з розроблення постачання та тестування програмного забезпечення, є місце, в якому нерезидент зареєстрований як суб’єкт господарювання, тобто за межами митної території України. Тому операції з постачання таких послуг не підпадають під об’єкт оподаткування ПДВ (прим. ред.).

Отже, для визначення необхідності обо­в’яз­кової реєстрації платником ПДВ підпримство має враховувати у розрахунку загальної суми від здійснення операцій, що підлягають оподаткуванню ПДВ, і операцій з постачання програмної продукції, що звільнені від оподаткування на підставі п. 261 підрозділу 2 розділу XX ПКУ.