Запитання - відповіді

Включення до складу доходу вартості частки учасників
Чи включати до складу доходу вартість частки колишніх учасників реорганізованого акціонерного товариства, що не були включені до складу учасників новоствореного товариства, у разі зменшення статутного капіталу товариства на частку, яка була закріплена за колишніми учасниками реорганізованого акціонерного товариства?
Вікторія Попова , заступник начальника відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків Управління методологічного супроводження адміністрування податків

Об’єктом оподаткування для юридичної особи, яка сплачує єдиний податок, вважається будь-який дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ (п. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ). При цьому датою отримання доходу, вираженого у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, вважається дата отримання платником єдиного податку коштів (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).

Дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку), який здійснюється згідно з НБО та/або іншими нормативно-правовими актами Мінфіну з питань бухгалтерського обліку (п. 292.13 ст. 292 та пп. 296.1.3 ст. 296 ПКУ).

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена (ПБО 15).

Оскільки при виключенні учасників товариства прийнято рішення щодо відповідного зменшення розміру статутного капіталу товариства, тобто перерозподілу статутного капіталу між іншими учасниками не відбулося, а також не здійснено повернення внесків виключених учасників (колишнім учасникам реорганізованого акціонерного товариства), то розмір внесків учасників, що виключені, після закінчення строку позовної давності включається до складу доходу товариства у повному обсязі.

Зверніть увагу, що зміна розміру статутного капіталу або зміна розміру кожного учасника, у тому числі платника єдиного податку має бути відображена у статутних документах з відповідною державною реєстрацією (ст. 143 ЦКУ).

Використані матеріали

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Закон про страхування — Закон України від 07.03.96 р. № 85-96-ВР «Про страхування». Постанова № 65 — постанова Правління НБУ від 12.06.2018 р. № 65 «Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень». Наказ № 560 — наказ Мінфіну від 16.06.2015 р. № 560 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)». Інструкція № 492 — Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492. ПБО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290. ПБО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193. ПБО 25 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну від 25.02.2000 р. № 39