Запитання - відповіді

Переважне право на залишення на роботі при скороченні штату
Працівника, в якого дружина перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, попередили про звільнення у зв’язку із реорганізацією в структурі закладу. Чи є у нього переважне право на залишення на роботі?

Надання переважного права на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці передбачено ст. 42 КЗпП працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається, зокрема, сімейним працівникам за наявності двох і більше утриманців.

До категорії утриманців належать особи, для яких заробіток працівника, щодо якого ставиться питання про наявність переважного права на залишення на роботі, є основним джерелом існування. Зауважимо, що ст. 42 КЗпП не уточнює обставин щодо того, чи мають право утриманці право за законом на одержання утримання від працівника.

Тому в наведеній в запитанні ситуації працівник має переважне право залишення на роботі як такий, що має двох утриманців (дитину та жінку, яка перебуває у відпустці для догляду за цією дитиною).