Запитання - відповіді

Змінна робота: як надається відпустка
Працівник працює з графіком роботи день — ніч (протягом двох змін підряд), денна зміна з 9.00 до 22.00, наступна зміна з 22.00 до 9.00, після чого надається вихідний день. Йому надано щорічну відпустку, закінчення якої припадає на середину нічної зміни. Коли він має приступити до роботи?

Тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. Законодавчо це закріплено ст. 5 Закону про відпустки.

Ведення табельного обліку робочого часу на підприємствах, в установах і організаціях визначається наказом № 489. У табелі обліку використання робочого часу проставляються позначки про фактично відпрацьований час, відпустки, тимчасову непрацездатність тощо.

Тому на підставі наказу про надання щорічної відпустки в табелі обліку робочого часу проставляється позначка «В» кожного календарного дня відпустки. Якщо, наприклад, останній день відпустки припав на робочу зміну за графіком роботи працівника, то він зобов'язаний приступити до роботи у наступну за графіком зміну або за скоригованим графіком роботи у зв’язку з його відпусткою.

Також слід зауважити, що призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється (частина друга ст. 59 КЗпП).

Використані матеріали

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII. Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки». Закон № 375 — Закон України від 04.09.2008 р. № 375-VІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей». Закон № 4312 — Закон України від 12.01.2012 р. № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників». Наказ № 489 — наказ Держкомстату України від 05.12.2008 р. № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці». Порядок № 346 — Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затверджений постановою КМУ від 14.04.97 р. № 346. Постанова № 1290 — постанова КМУ від 17.11.97 р. № 1290 «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці». Порядок № 16 — Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затверджений наказом Мінсоцполітики від 30.01.98 р. № 16.