Запитання - відповіді

Готівкові кошти в подарунок
Фізична особа отримала в подарунок від свого батька грошові кошти в сумі 200 тис. грн Чи необхідно нотаріально оформляти дарунок і за якою ставкою оподатковуватиметься такий дарунок? Яку максимальну суму грошових коштів не потрібно нотаріально оформляти як дарунок?
Світлана Володимирова , начальник відділу адміністрування доходів громадян Управління адміністрування доходів і зборів з фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України

Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) регулюються ЦКУ. Основні положення для взаємовідносин при даруванні встановлено главою 55 цього Кодексу.

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність (ст. 717 ЦКУ). При цьому встановлено деякі вимоги щодо оформлення договорів дарування, зокрема договори дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладаються у письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню (ст. 719 ЦКУ).

Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав, визначено ст. 174 розділу ІV ПКУ, яким передбачено, що порядок оподаткування залежить від ступеня споріднення обдарованого із дарувальником, їх резидентського статусу та об’єкта дарунка.

До об’єктів дарування відносяться, зокрема готівка або кошти, що зберігаються на рахунках дарувальника, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю (п. 174.1 ст. 174 ПКУ).

При цьому вартість об’єктів дарування оподатковується за нульовою ставкою, якщо обдаровані є членами сім’ї дарувальника першого та другого ступенів споріднення (пп. «а» пп. 174.2.1 ст. 174 ПКУ).

Довідково

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері та з боку батька, онуки (пп. 14.1.263 ст. 14 ПКУ).

При отриманні у дарунок майна від дарувальника-нерезидента вартість такого дарунка (незалежно від ступеня споріднення) підлягає оподаткуванню за ставкою 18 % (пп. 174.2.3 ст. 174 ПКУ).

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку — фізичні особи зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку (пп. «в» п. 176.1 ст. 176 ПКУ).

Крім того, для здійснення функцій, визначених законом, контролюючий орган має право отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом (пп. 20.1.2 ст. 20 ПКУ).

Отже, з метою підтвердження права платника податків — фізичної особи на застосування нульової ставки при оподаткуванні доходів у вигляді дарунка платник податків на запит контролюючого органу зобов’язаний пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням такого доходу, складені відповідно до вимог чинного законодавства.

У разі якщо факт дарування, ступінь споріднення та резидентський статус дарувальника не підтверджено документально відповідно до вимог чинного законодавства, то така операція не підпадає під дію пп. «а» пп. 174.2.1 ст. 174 ПКУ і оподатковується на загальних підставах.

Використані матеріали

ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.