Запитання - відповіді

Пенсія на пільгових умовах для водіїв
Чоловік працював водієм автомобіля на вивезенні лісу, а згодом — водієм міського пасажирського транспорту на автобусі. Чи дають ці роботи право на пільгову пенсію?
Галина Мастюгіна , заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України

Список професій і посад працівників підприємств лісової промисловості та лісового господарства, постійно діючих лісопунктів, лісництв, лісозаготівельних дільниць, зайнятих на заготівлі лісу, лісогосподарських роботах, підсочці лісу та лісосплаві, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою № 583. Відповідно до зазначеного Списку право на пенсію за вислугу років мають і водії автомобілів, зайняті на вивезенні лісу. При цьому п. 21 розділу ХV Закону № 1058 збережено право на пенсію за вислугу років окремим працівникам за умови, якщо вони на день набрання чинності Законом № 2148, тобто станом на 11 жовтня 2017 р., мають вислугу років та страховий стаж, необхідні для призначення такої пенсії. Чоловіки — водії автомобілів, зайняті на вивезенні лісу, право на пенсію за вислугу років мають при досягненні віку 55 років і за наявності страхового стажу на 11 жовтня 2017 р. — 26 років 6 місяців у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців.

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію (п. 4 ст. 114 Закону № 1058).

Робота на посаді водія міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) за дотриманням умов, визначених п. 8 ст. 114 Закону № 1058), дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Чоловіки — водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, право на пільгову пенсію мають після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12 років 6 місяців.

За відсутності 30 років страхового стажу, у період до 1 квітня 2024 р. пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення чоловіками 55-річного віку, страхового стажу від 25 до 30 років залежно від дати народження чоловіка.

Довідково

У разі якщо із записів трудової книжки неможливо зробити висновок, чи є підстави для зарахування до спеціального чи пільгового стажу певного періоду роботи, до територіальних управлінь Пенсійного фонду додатково надається уточнююча довідка підприємства, видана на підставі первинних документів.
У разі коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Якщо підприємство, де працювала особа, ліквідовано й немає його правонаступника, пільговий стаж підтверджують відповідні комісії, які діють у кожній області при Пенсійному фонді (п. 20 Порядку № 637).

При цьому п. 5 ст. 114 Закону № 1058 встановлено, що у разі призначення пенсій на пільгових умовах відповідно до частин другої і третьої цієї статті проводиться взаємне зарахування періодів роботи, передбачених цією статтею, за умови, що роботи, які зараховуються, дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.

Оскільки посада водія на вивезенні лісу у ст. 114 не зазначена, підстави для зарахування до пільгового стажу роботи на цій посаді відсутні. Тож право на пенсію за віком на пільгових умовах визначається, враховуючи стаж роботи лише на посаді водія міського пасажирського транспорту.

При цьому п. 16 розділу ХV Закону № 1058 до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Положення Закону № 1788 застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років для осіб, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (на 11.10.2017 р.) мають вислугу років та стаж, необхідні для призначення такої пенсії.

Статтею 56 зазначеного Закону передбачено, що при призначенні пенсій на пільгових умовах та пенсій за вислугу років провадиться взаємне зарахування періодів роботи за умови, що зазначені роботи дають право на пенсію на аналогічних або більш пільгових умовах.

Таким чином, при визначенні права на пенсію за вислугу років враховується як робота на посаді водія на вивезенні лісу, так і робота на посаді водія міського пасажирського транспорту.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

Закон № 1058 — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон № 1788 — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Закон № 2148 — Закон України від 03.10.2017 р. № 2148-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Постанова № 583 — постанова КМУ від 12.10.92 р. № 583 «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення». Порядок № 383 — Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Мінсоцполітики від 18.11.2005 р. № 383. Порядок № 637 — Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затверджений постановою КМУ від 12.08.93 р № 637. Перелік № 909 — Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою КМУ від 04.11.93 р. № 909. Перелік № 1397 — Перелік закладів і установ, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 17.12.59 р.№ 1397