Запитання - відповіді

Ведення особистого селянського господарства
Фізична особа має у власності земельну ділянку, на якій вирощує сільгосппродукцію для власного споживання і продажу. Як оподатковуються доходи, отримані від реалізації такої продукції та чи потрібно їх декларувати?
Тетяна Федченко , заступник директора Департаменту — начальник Управління адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС України
Наталія Фокіна , головний державний ревізор-інспектор

Особисте селянське господарство — це, зокрема, господарська діяльність, яка проводиться без створення юридичної особи фізичною особою з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків (ст. 1 Закону 742).

Перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено п. 164.2 ст. 164 ПКУ. Не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню) доходи, отримані від продажу власної сільгосппродукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених ЗКУ, для ведення:

  • садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільгосппродукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільгосппродукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
  • особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 га. Розмір земельних ділянок, зазначених у попередньому абзаці, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, наданих для ведення особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), перевищує 2 га, дохід від продажу сільгосппродукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

При продажу сільгосппродукції (крім продукції тваринництва) її власник має подати податковому агенту копію довідки № 3ДФ, форму якої затверджено наказом № 32 (видається міськими радами) за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання письмової заяви про її видачу) про наявність у нього земельних ділянок, зазначених в абзацах другому та третьому пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ.  Копія довідки № 3 ДФ є документом, на підставі якого податковий агент не нараховує (не утримує) ПДФО з доходів від продажу власної сільгосппродукції.

При продажу власної продукції тварин­ництва отримані від такого продажу доходи не є об’єктом оподаткування ПДФО, якщо сума доходу сукупно за рік не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

Якщо сума отриманого доходу перевищує встановлений ПКУ розмір, фізична особа зобов’язана падати до контролюючого органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва, що видається у довільній формі радою, за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Якщо таким платником податку не підтверджено самостійного вирощування, розведення, відгодовування продукції тварин­ництва, доходи від продажу якої він отримав, такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах.

Отже, якщо фізичною особою отримано доходи, які перевищують норми, встановлені пп. 165.1.24 ст. 165 ПКУ, та з яких не утримано ПДФО та військовий збір, така фізична особа зобов’язана подати податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податкові зобов’язання у визначений законодавством строк.

Використані матеріали

ЗКУ — Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Закон № 742 — Закон України від 15.05.2003 р. № 742 «Про особисте селянське господарство». Наказ № 32 — наказ Міндоходів України від 17.01.2014 р. № 32 «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми»