Запитання - відповіді

Державна грошова допомога при призначенні пенсії
Жінка працює медичною сестрою в лікарні, яка належить до відання МВС України. Чи буде цей період враховано для виплати 10 місячних пенсій при призначенні пенсії за віком?
Галина Мастюгіна , заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України

Пунктом 71 Прикінцевих положень Закону № 1058 передбачено виплату грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі 10 місячних пенсій особи станом на день її призначення.

Грошова допомога надається за умови дотримання таких умов:

  • на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону № 1058, особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення;
  • страховий стаж на зазначених посадах: для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років;
  • якщо до цього вони не отримували будь-яку пенсію.

Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати затверджений постановою № 1191.

За правилами, встановленими цим Порядком, до страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «е» — «ж» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення.

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених приміткою 2 до Переліку № 909, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

До Переліку закладів охорони здоров’я МВС України, затвердженого наказом № 507, включено, зокрема, і лікарні.

Отже, період роботи на посаді медичної сестри лікарні, яка належить до відан­ня МВД України, враховуватиметься до страхового стажу, що дає право на державну грошову допомогу.

Використані матеріали

Закон № 1058 — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон про пенсійне забеспечення — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення». Постанова № 1191 — постанова КМУ від 23.11.2011 р. № 1191 «Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати». Наказ № 507 —наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.06.2017 р. № 507 «Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України». Перелік № 909 — Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та оціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою КМУ від 04.12.93 р. № 909. Порядок № 383 — Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 18.11.2005 р. № 383