Запитання - відповіді

Про викиди, які не перевищуюсь 500 т, потрібно повідомити
Чи складається податкова звітність з екологічного податку за звітні (податкові) періоди 2019 р. у частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, якщо фактичний обсяг цих викидів протягом року не перевищує 500 т?
Діана Туганова , головний державний ревізор-інспектор відділу методологічного супроводження адміністрування ресурсних, рентних платежів та місцевих податків

З 1 січня поточного року набрали чинності зміни до ПКУ щодо невизнання платниками екологічного податку за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення суб’єктів, зазначених у п. 240.1 ст. 240 ПКУ, якими здійснюються такі викиди обсягом не більше 500 т за рік (п. 240.7 ст. 240 ПКУ).

З метою встановлення суб’єктом господарювання факту перевищення, визначеного п. 240.7 ст. 240 ПКУ, граничного обсягу викидів двоокису вуглецю, такому суб’єкту необхідно вжити заходів із виконання інвентаризації обсягу таких викидів у порядку, встановленому законодавством.

Загальні принципи інвентаризації врегульовано Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.95 р. № 7. Зокрема, нею встановлено, що інвентаризація викидів забруднюючих речовин, які не визначені безпосередніми інструментальними вимірами, наприклад, двоокису вуглецю, виконується за матеріалами технологічного регламенту або розрахунковим методом.

Порядок виконання інвентаризації викидів забруднюючих речовин енергетичними установками, у тому числі двоокису вуглецю, у разі використання різних видів палив розрахунковим методом, визначений Методикою № 359.

Таким чином, якщо обчислений платником екологічного податку за розрахунковим методом щорічний обсяг викидів двоокису вуглецю не перевищуватиме, встановлений п. 240.7 ст. 240 ПКУ, граничний річний обсяг викидів двоокису вуглецю обсягом 500 т, то податкові зобов’язання з екологічного податку за викиди двоокису вуглецю в атмосферне повітря у такого платника не виникатимуть.

При цьому такому платнику рекомендується повідомити відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення про відсутність у нього у звітному році об’єкта оподаткування екологічним податком та скласти заяву із додаванням розрахунку визначення ним річного обсягу викидів двоокису вуглецю за результатами споживання палива його стаціонарними джерелами забруднення (п. 250.9 ст. 250 ПКУ).

Використані матеріали

Наказ № 495 — наказ Мінфіну України від 13.05.2017 р. № 495 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку». Методика № 359 — Галузевий Керівний Документ «ГКД 34.02.305-2002 Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від енергетичних установок. Методика визначення», затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.06.2002 р. № 359.