Запитання - відповіді

Повернення надміру сплачених сум ПДВ
Чому при поверненні платнику податку надміру сплаченої до бюджету суми ПДВ не збільшилася його реєстраційна сума в СЕА ПДВ?
Марина Лобкарьова , начальник відділу адміністрування ПДВ Управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України

При поверненні надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в СЕА ПДВ у порядку, визначеному п. 2001.5 ст. 2001 ПКУ, такі кошти, як обумовлено п. 43.41 ст. 43 ПКУ, підлягають поверненню виключно на рахунок платника в СЕА ПДВ, а за його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів — шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

Пунктом 2001.4 ст. 2001 ПКУ визначено, що на рахунок у СЕА ПДВ платника зараховуються кошти:

  • з поточного рахунку такого платника в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, що обчислюється відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ;
  • з поточного рахунку такого платника в сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’я­зань з цього податку;
  • з рахунків платників, відкритих у відповідних органах казначейства для проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироб­лялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверд­жувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, а рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з подальшим спрямуванням коштів відповідно до Закону України про Держбюджет України;
  • з бюджету в сумах надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість, повернутих платнику податків у порядку, встановленому п. 43.41 ст. 43 ПКУ.

З рахунку у СЕА ПДВ платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов’язань з ПДВ, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з ПДВ, у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов’я­зань та суми податкового боргу з податку (п. 2001.5 ст. 2001 ПКУ).

Пунктом 2001.5 ст. 2001 ПКУ встановлено, що за підсумками звітного податкового періоду відповідно до задекларованих в податковій декларації результатів платником проводиться розрахунок з бюджетом у порядку, визначеному статтями 200 та 209 ПКУ.

Як визначено п. 2001.3 ст. 2001 ПКУ, складовою формули обчислення реєстраційної суми в СЕА ПДВ є сума поповнення електронного рахунку (∑ПопРах), що є загальною сумою поповнення з поточного рахунку платника податку рахунку в системі електронного адміністрування податку.

Таким чином, суми коштів, що перераховуються з бюджету платнику податку на його рахунок в СЕА ПДВ, не враховуються в обрахунку показника ∑ПопРах та не збільшують реєстраційну суму в СЕА ПДВ, оскільки це не передбачено нормами ПКУ.