Запитання - відповіді

Право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника
З 2011 по 2013 рік жінка доглядала за чоловіком — інвалідом І групи, з яким проживала у цивільному шлюбі. На початку вересня 2019 р. їй виповниться 59 років. Чи має вона право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника (чоловік помер). Чи потрібно її мати необхідний страховий стаж для призначення пенсії?
Галина Мастюгіна , заступник директора Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України

Статтею 36 Закону № 1058 встановлено, що пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії за III групою інвалідності (від 1 до 15 років — залежно від віку, в якому настала смерть). При цьому якщо годувальник на час смерті був пенсіонером, така пенсія утриманцям призначається незалежно від тривалості страхового стажу.

Непрацездатним членом сім’ї, який має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, є один з подружжя (чоловік чи дружина померлого), якщо є інвалідом або досяг (досягла) пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону №и 1058 та перебував (перебувала) на утриманні померлого годувальника.

Статтею 26 зазначеного Закону встановлено пенсійний вік залежно від тривалості страхового стажу. Зокрема, право на пенсію при досягненні віку 59 років мають жінки, які народилися у період з 1 квітня 1960 р. по 30 вересня 1960 р. Як вбачається із змісту запитання, такого віку — 59 років жінка досягає у 2019 р., тож для призначення пенсії за віком її потрібно мати не менше 26 років страхового стажу.

У ст. 24 Закону № 1058 визначено, що страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. І це є період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески.

Коло осіб, які є застрахованими, наведено у ст. 11 зазначеного Закону, п. 9 якої передбачено, що непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого ст. 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію, відповідно до законодавства підлягають загально­обов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Страхувальниками за цих осіб є органи, які виплачують відповідну допомогу (надбавку або компенсацію).

Тож якщо жінка як працездатна особа не працювала та здійснювала догляд за особою з інвалідністю I групи і у цей час отримували відповідну допомогу, цей догляд зараховуватиметься її до страхового стажу за даними системи персоніфікованого обліку.

Щодо права на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника особам, які перебували у цивільному шлюбі, зазначимо таке.

У сучасному суспільстві все більшої соціальної ваги набирають так звані цивільні шлюби, тобто відносини між чоловіком і жінкою, які проживають разом без офіційної реєстрації шлюбу. Такі відносини визначено як «фактичні шлюбні відносини» або «сім’я». Однак відповідно до ст. 3 СМУ сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Водночас ст. 21 зазначеного Кодексу визначено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Тобто подружжям є лише особи, які перебувають у зареєстрованому шлюбі. Чоловік і жінка, які знаходяться у фактичних шлюбних відносинах (цивільному шлюбі), вважаються лише сім’єю, але не мають статусу «подружжя».

Тож право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника жінка буде мати у разі якщо на час смерті чоловіка перебувала з ним у зареєстрованому шлюбі та мала необхідний страховий стаж (26 років).

Використані матеріали

СМУ — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III.
Закон № 1058 — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Закон № 1788 — Закон України від 05.11.91 р. № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення».
Закон № 2811—Закон України від 21.11.92 р. № 2811-XII «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Інструкція № 21-1 — Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1