Запитання - відповіді

ПН складено на частину отриманої передоплати
Як виправити помилку у разі складання податкової накладної лише на частину отриманої передоплати від покупця?
Аліна Кравзюк , заступник начальника Управління методологічного супроводження адміністрування податків — начальник відділу методології адміністрування ПДВ Департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФС України
Ольга Пахар , головний державний податковий ревізор-інспектор

Обов’язок платника податку на дату виникнення податкових зобов’язань скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений ПКУ термін визначено п. 201.1 ст. 201 ПКУ.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі якщо частка товарів/послуг не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та враховується при визначенні загальних податкових зобов’я­зань (п. 201.7 ст. 201 ПКУ).

Враховуючи те, що податкова накладна, складена на частину отриманої передоплати від покупця, не відповідає вимогам пунктів 201.1 та 201.7 ст. 201 ПКУ, то така податкова накладна не є для покупця підставою для включення суми ПДВ по ній до складу податкового кредиту.

З метою виправлення ситуації продавець на дату виявлення помилки має скласти в порядку, визначеному ст. 192 ПКУ, розрахунок коригування до податкової накладної, що була складена на частину отриманої передоплати, яким відсторнувати таку податкову накладну, та скласти правильно заповнену податкову накладну на всю суму отриманих коштів.

Така податкова накладна повинна бути складена датою виникнення податкових зобов’язань за фактом отриманої передоплати та бути зареєстрована в ЄРПН.

Використані матеріали

МКУ — Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. Закон № 1955 — Закон України від 01.07.2004 р. № 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність». Постанова № 450 — постанова КМУ від 21.05.2012 р. № 450 «Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій». Порядок № 21 — Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджений наказом Мінфіну України від 28.01.2016 р. № 21. Порядок № 167 — Порядок визначення сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг за операціями, які здійснюються на митній території України, затверджений наказом ДПА України від 29.03.11 р. № 167. Порядок № 1233 — Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233. Порядок № 1307 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307. УПК № 610 — Узагальнююча податкова консультація щодо порядку оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиторської діяльності, затверджена наказом ДПС України від 06.07.2012 р. № 610