Запитання - відповіді

Відпускні після реорганізації
Як нараховувати відпускні медичним працівникам після реорганізації комунального закладу в комунальне некомерційне підприємство? Чи потрібно коригувати середню заробітну плату, адже посадові оклади цих працівників значно підвищено?
Оксана ГУЗЕНКО , головний спеціаліст Директорату норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики

У разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується (частина третя ст. 36 КЗпП).

Тобто нарахування середньої заробітної плати за час щорічної та інших видів відпусток, а також компенсації за невикористані відпустки проводиться з урахуванням положень Порядку № 100.

З метою недопущення зниження середньої заробітної плати у зв’язку з підвищенням на підприємстві, в установі, організації тарифних ставок (окладів) при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток передбачено проведення коригування заробітної плати. Так, у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, коригуються на коефіцієнт підвищення.

Водночас у разі якщо у розрахунковому періоді відбулось підвищення окладів і працівника було переведено на іншу посаду, то коригування заробітної плати провадитиметься окремо за кожною посадою.

Коефіцієнт, на який необхідно провести коригування виплат, обчислюється шляхом ділення окладу (тарифної ставки), встановленої після підвищення, на оклад (тарифну ставку), який працівник мав до підвищення.

На підприємствах небюджетної сфери коригування заробітної плати провадиться з урахуванням їх фінансових можливостей.

Якщо підприємство не має можливості провести коригування середньої заробітної плати на коефіцієнт підвищення посадових окладів (тарифних ставок), то приймається рішення про зменшення коефіцієнта коригування виходячи з фінансової спроможності підприємства.

Наприклад, на підприємстві було підвищено тарифні ставки у 50 %, тобто коефіцієнт коригування — 1,5, але у підприємства немає змоги здійснити перерахунок середньої заробітної плати для всіх працівників підприємства, у яких відбулося підвищення окладів (тарифних ставок), на зазначений коефіцієнт, тому встановлюється менший коефіцієнт.

Рішення про зменшення коефіцієнта коригування у зв’язку з фінансовими можливостями оформлюється наказом по підприємству, який обов’язково повинен бути погоджений з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим представляти інтереси працівників органом.

При цьому в наказі обумовлюються причини, які не дозволяють провести коригування в повному обсязі (зокрема, зниження рентабельності, обсягів виробництва; недостатність обігових коштів тощо).

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. 

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100