Запитання - відповіді

Грошова допомога до відпустки
Як нарахувати працівникові держоргану грошову допомогу до відпустки, якщо ним в розрахунковому періоді для нарахування середньої заробітної плати відпрацьовано лише 10 робочих днів, а інший час він перебував на лікарняному?
Оксана ГУЗЕНКО , головний спеціаліст Директорату норм та стандартів гідної праці Мінсоцполітики

У всіх випадках збереження середньої заробітної плати (крім оплати часу відпусток) обчислення середньої заробітної плати провадиться виходячи з виплат за останні два календарні місяці, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана виплата (п. 2 Порядку № 100).

При цьому чинним законодавством не передбачено, що розрахункові місяці мають бути повністю відпрацьовані. Якщо протягом розрахункових місяців відпрацьовано хоча б один день, обчислення середньої заробітної плати провадитиметься виходячи з виплат за цей день.

До складу виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, включаються: основна заробітна плата, доплати, надбавки, премії, які не мають разового характеру, винагороди за підсумками роботи за рік і вислугу років, індексація тощо (п. 3 Порядку № 100).

Виплати, які не включаються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, визначено п. 4 Порядку № 100.

При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

У випадку коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період.

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на 2 сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. 

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100